Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. J. Lompy w Katowicach
Filia w Chorzowie
 
Menu główne
:: Katalog Online
:: Strona główna
:: Godziny otwarcia
:: Blog
:: Facebook
:: Kontakt
:: Warunki zapisu
:: Dojazd
:: Linki
O bibliotece
:: Zbiory
:: Warsztat informacyjny
:: Usługi
:: Oferta edukacyjna
:: Regulamin
Co u nas
:: Wspomaganie
:: Rocznice 2019
:: Nowości wydawnicze
:: Chorzowscy poeci
:: Zestawienia bibliograficzne
:: Czasopisma
------------------------------------
logo
Jednostka oświatowa Samorządu Województwa Ślaskiego
-----------------------------------
exlibris
Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA NA RZECZ LOKALNEGO ŚRODOWISKA OŚWIATOWEGO:
 • Organizowanie spotkań informacyjno-doskonalących dla:
  • nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego
  • nauczycieli podejmujących pierwszy raz pracę w placówkach oświatowo-wychowawczych
  • liderów WDN
  • Rad Pedagogicznych
  • nauczycieli-bibliotekarzy
 • Prowadzenie comiesięcznych spotkań dla nauczycieli-doradców metodycznych
 • Organizowanie ogólnomiejskich konferencji metodycznych
 • Comiesięczne spotkania nauczycieli matematyki w ramach tzw. "Matematycznej Kawiarenki Papierowej Biblioteki Pedagogicznej" prowadzone przez nauczyciela doradcę metodycznego
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej (szczegółowy wykaz tematów)
 • Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej na rzecz nauczycieli lokalnego środowiska oświatowego
 • Przygotowanie propozycji tematów na szkoleniowe konferencje rad pedagogicznych placówek oświatowo-wychowawczych

Valid HTML 4.01 & CSS szablony