Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
im. J. Lompy w Katowicach,
Filia w Chorzowie

Menu główne
:: Katalog Online
:: Strona główna
:: Godziny otwarcia
:: Blog
:: Facebook

:: Kontakt
:: Warunki zapisu
:: Dojazd
:: Linki
O bibliotece
:: Zbiory
:: Warsztat informacyjny
:: Usługi
:: Oferta edukacyjna
:: Regulamin
Co u nas
:: Wspomaganie
:: Rocznice 2019
:: Nowości wydawnicze
:: Chorzowscy poeci
:: Zestawienia bibliograficzne
:: Czasopisma
------------------------------------
logo
Jednostka oświatowa Samorządu Województwa Ślaskiego

exlibris
Warunki zapisu do Biblioteki

ZAPISZ SIĘ DO BIBLIOTEKI
  • Do biblioteki mogą zapisać się następujące osoby: nauczyciele, nauczyciele akademiccy, nauczyciele emerytowani, wychowawcy, studenci, słuchacze szkół pomaturalnych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, osoby prowadzące wszelką działalność oświatowo - wychowawczą (pracownicy naukowi, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, kuratorzy sądowi, pracownicy resortu kultury, pracownicy administracji państwowej i samorządowej związanej z resortem edukacji) - mieszkający na terenie województwa śląskiego bądź tu pracujący/uczący się oraz inne osoby dokształcające się - za zgodą kierownika .
  • Zapisu dokonuje się osobiście, na podstawie dowodu osobistego (w przypadku osób niepełnoletnich zobowiązanie podpisuje rodzic/opiekun prawny nieletniego) oraz: - dokumentu potwierdzającego zatrudnienie (w przypadku nauczycieli) - indeksu bądź legitymacji studenckiej (w przypadku studentów, słuchaczy oraz uczniów).
  • Ewentualne odstępstwa od zasady rejonizacji rozpatruje kierownik Filii PBW w Chorzowie.
  • Przy zapisie należy wykupić kartę biblioteczną. Karta biblioteczna ważna jest w roku kalendarzowym, w którym została wydana lub prolongowana. Opłata za kartę wynosi 5 zł.
  • Każdy czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 8 książek i 8 egzemplarzy zbiorów multimedialnych na okres 30 dni.
  • Za niezwrócenie materiałów bibliotecznych w obowiązującym terminie pobiera się karę pieniężną w wysokości 0,20 zł za 1 egzemplarz za każdy dzień zwłoki.


Valid HTML 4.01 & CSS szablony